ZIGH - Ekskurzija - 2014

von Ivan Rotter (HePBadmin)

IR, 5. listopada 2014., 4. ekskurzija ZIGH-a - UPOZNAJMO NAŠU PROŠLOST, u Kisegu u muzeju je peljao povjesničar dr. Šandor Horvat iz Narde

PRISIKA, sići drva; bila je prašuma, malo putova/cesta; njemački: HAG...

materijalno dobro (fotoaparat), imaterijalno dobro (slike IR) - Lavanda Koljnof

9.10.2010.: ZIGH

MATE MERŠIĆ MILORADIĆ u svojem panonskom prostoru

Putovanje po slijedi Miloradićevoga života i djelovanja prilikom 160. rodjendana

Trajštof, Veliki Borištof, Frakanava, Kiseg, Kemlja

24.9.2011.: ZIGH i HKD

ZIGH i HKD u Gradišću pozivaju na ekskurziju prilikom jubileja „90 ljet Gradišće“.

KAKO JE NASTALA DANAŠNJA GRANICA MED AUSTRIJOM I UGARSKOM I PONAŠANJE HRVATOV U TOM PITANJU

Trajštof, Koljnof, Filež, Petrovo Selo, Čemba

6.10.2012.: HKD i ZIGH

STUDIJSKA EKSKURZIJA „HRVATI U SLOVAČKOJ“

Trajštof – Čunovo – Gabčikovo – Hrvatski Jandrof – Devinsko Novo Selo – Marianka – Novo Selo

2013.: -

4.10.2014.: ZIGH

studijska ekskurzija „UPOZNAJMO NAŠU PROŠLOST“

Trajštof – Šopron – Kiseg – Prisika – Koljnof – Trajštof

pozivnice

Inhalte:

Name Beschreibung
file ZIGH_2010_Miloradić.doc MATE MERŠIĆ MILORADIĆ u svojem panonskom prostoru
file ZIGH_2011_90 ljet Gradišće.rtf KAKO JE NASTALA DANAŠNJA GRANICA MED AUSTRIJOM I UGARSKOM I PONAŠANJE HRVATOV U TOM PITANJU
file ZIGH_2012_Hrvati u Slovačkoj.doc STUDIJSKA EKSKURZIJA „HRVATI U SLOVAČKOJ“
file ZIGH_2014.pdf ZIGH, studijska ekskurzija „UPOZNAJMO NAŠU PROŠLOST“
file ZIGH_ekskurzija_2016.pdf kulturno putovanje, Sv. Martin u Savariji/Szombathelyu/Sambotelu
... Stiefelknecht je uotka/otka, štiflhanzl
... Stiefelknecht je uotka/otka, štiflhanzl
Ivan Čuković je napisao 40 knjig... Apokrif - odzdol, treti od desna
Ivan Čuković je napisao 40 knjig... Apokrif - odzdol, treti od desna

Nikola Benčić: PPP - PowerPoint prezentacija

ZIGH_NB_4.10.2014.ppt

PPT-prezentacija, NB

1MB | Dienstag, 25. November 2014 | Einzelheiten

ZIGH poziva 2014.

ZIGH_Ekskurzija_4.10.2014.pdf

ZIGH, studijska ekskurzija „UPOZNAJMO NAŠU PROŠLOST“

76,9KB | Sonntag, 05. Oktober 2014 | Einzelheiten

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2672169/ (novi prozor)

slika 8: Sudioniki u crikvi u Prisiki: nije točno!

Sudioniki u crikvi u Kisegu (crikva sv. Jakova)

slika 21: Sudioniki eksurzije u Prisiki

Sudioniki ekskurzije u Prisiki

slika zdola - grupa sudionikov: ORF>Ivan Rotter

Sudioniki ekskurzije Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov

Feedback

*